Tugi
Mereneid Koolituskeskus

Mereneid Koolituskeskus

 Mereneid Koolituskeskus Facebookis

"OÜ Salong Mereneid on Eesti Töötukassa koolituskaardi Koostööpartner"
 

Oleme kunstküünte kursusi korraldanud regulaarselt alates aastast 2003

Mereneid Koolituskeskuses õppimisel on rõhuasetus praktilistel oskustel suunitlusega, et õpilane, kes saab Mereneid Koolituskeskuse Tunnistuse, on võimeline klientidele tegema kaunid küüned, ohustamata kliendi või küünetehniku tervist ja ajaliselt jääma salongiteenuseks pakutud aega.

Koolitusel tutvustame tulevastele küünetehnikutele, et kui paljudest erinevatest näiliselt kõrvalistest aspektidest (töökoha hügieen, ventilatsioon, kliendi konsultatsioon, lepingud, kutsehaiguste ennetamine) hakkab nende töö edukus sõltuma.

Küünetehniku valdkond on väga tihedalt seotud nii kunsti (käsitöö), kui meditsiinitöötaja igapäevase rutiinsete desinfektsiooni ja sterilisatsiooni protseduuridega. Unustada ei tohi ka klienditeeninduse juurde kuuluvat inimpsühholoogia algteadmisi ja elementaarseid viisakusreegleid.

Meie koolitus on täitnud oma eesmärgi kui meie õpilased - tulevased kolleegid tajuvad, et küünetehniku eriala on huvitav ja pidevalt jätkuv enesetäiendamise protsess. Oleme uhked, kui meie kunagised õpilased julgevad osaleda võistlustel ja omavad Kutsetunnistust.

Meie õpilastele on koolituse käigus ja ka hiljem abiks jooksvalt täienev Mereneid YouTube kanal ja Mereneid kodulehe rubriik Abiks küünetehnikule samuti Mereneid toote- ja klienditugi.

Koolituse korraldus:

Koolitusele registreerumine ja tasumine:

Koolitusele on mugavalt võimalik registreeruda meie veebilehel või võttes ühendust otse Mereneid Koolituskeskuse juhatajaga: Angela Anton e-maili teel angela@mereneid.ee.

Peale koolitusele registreerimist võtab Mereneid Koolituskeskuse koolitaja sooviavaldajaga ühendust, lepitakse kokku koolituse sisu ja aeg, sõlmitakse leping ning seejärel väljastab OÜ Salong Mereneid arve, mis peab olema tasutud hiljemalt koolituse alguseks.

Kui leping lõpetatakse Õppija poolt lepingu ühepoolsel ülesütlemisel, kolme nädala jooksul alates lepingu sõlmimisest ja vähemalt nädal enne esimese koolituspäeva algust tingimusel, et Õppija ei ole veel koolitusel osalenud, kohustub Õppija tasuma kolmkümmend (30) protsenti esitatud arvetes toodud õppeteenustasust. Nimetatud summat ületavas osas tehtud maksed Koolitaja tagastab.

Vastuvõtu tingimused:

  • Eelnevalt õppekasu tasumine
  • Eesti keele oskus tasemel A2
  • Õppija vanaus vähemalt 16 aastat

Väljaarvamise tingimused:

  • Õppetöös mõjuva põhjuseta mitteosalemine
  • Koolituskeskuse kodukorra mittetäitmine
  • Õppemaksu tasumata jätmine

Kursuse lõpetamise tingimused on kirjeldatud õppekavas.

Mereneid Koolituskeskuse õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

Koolitusel osalenud isik saab taotleda tulumaksutagastust vastavalt TMS § 26.

   
 

Õpetamine toimub Mereneid Koolituskeskuse poolt välja töötatud õppekava alusel

Mereneid Koolituskeskuse õppekava on koostatud järgides:

 

 

Õpikeskkond

Küünetehniku eriala õpetamiseks on Mereneid Koolituskeskusel 6 kohaline kaasaegselt sisustatud õppeklass, mis vastab õppekavast tulevatele nõuetele.Teoreetilise osa läbiviimisel mahutab klass kuulama kuni 20 õpilast.

Õppeklass on õppimiseks varustatud küünetehniku ja maniküüri tööks vajalike seadmete ja töövahenditega.

Koolitajad

 Mereneid Koolituskeskuses töötavad pikaajalise staažiga küünetehnik-koolitajad, kes on kohustatud ennast pidevalt täiendama ja testima oma teadmisi rahvusvahelistel seminaridel ja võistlustel ja peavad omama kutsetunnistut Küünetehnik, tase 3.

Õpetajate CV on avalikustatud Mereneid Koolituskeskuse kodulehel: http://mereneid.ee/koolitus/koolitajad

Olenevalt koolituse iseloomust kaasatakse vajadusel ka välislektoreid.

 

   
 

Kvaliteedi tagamine

Koolitusel osalenutel, palume täita kodulehel tagasiside küsimustiku, mille eesmärk on järgmiste koolituste ja koolitajate töö efektiivsuse tõstmine, püütakse likvideerida puudujäägid ja märkusi võetakse arvesse koolitustöö edendamisel.