Tugi
Koolituse tagasiside

Koolituse tagasiside

Hea koolitusel osalenu, palume Sul täita käesolev anonüümne küsimustik, et saadud tagasiside põhjal võiksime teha kokkuvõtteid oma koolitustest, lootes need seeläbi veel efektiivsemaks ja sisukamaks muuta.

 

   

Õpitud tehnikad
Küsimused