Tugi
Praktikapäev

Praktikapäev

Praktikapäev annab võimaluse õpitud oskusi treenida ning täiendavalt kätt harjutada, töötades Mereneid õppeklassis praktikajuhtendaja läheduses.

Meie juures baasõppe läbinud (moodulid 2-5) õpilastele võimaldame 6 tasuta praktikapäeva. Peame väga oluliseks, et õpilane saaks kohe peale õppimist alustada iseseisva tööga, et õpitut kinnistada ja tekkivate küsimuste korral kohe juhendajalt nõu küsida. Eelnevat silmas pidades ootame õpilasi praktikale hiljemalt kaks kuud peale mooduli läbimist ja kuus praktikatööd peaks olema tehtud 6 kuu jooksul.

Praktikapäev ei ole koolituspäev. Praktikant töötab iseseisvalt, aga võimalusega juhendajalt abi küsida või paluda oma tööle hinnangut anda.

Töövahendid, millega praktikant prakitkapäeval töötab on tasuta.

Info praktikandile:

  • Praktikapäev, kellaaeg ja koht lepitakse kokku oma koolitajaga.
  • Praktikapäeval on võimalus teha üks töö.
  • Praktikant peaks sooritama töö kliendile vähemalt 2,5 - 3 tunniga.
  • Klient, kellele praktikant töö teostab, tuleb praktikandil ise leida.
  • Praktika toimub ainult Mereneid Sari toodetega.
  • Praktikapäeva saab teha ainult Tallinna Mereneid Koolituskeskuses, välja arvatud juhud, kus õpilane on koolitajaga teised võimalused kokku leppinud.

Lisainfo ja kontakt: angela@mereneid.ee