Tugi

Üldine taseme tõstmine (8ak tundi)

Eesmärk:

Anda baaskoolituse läbinutele põhjalikumad või uuemad praktilised oskused ja vilumus ning täiendada teadmisi erinevates küünetöö ettappides. Vastavalt õpilase koolitusvajadusele koostab koolitaja koos õpilasega individuaalse koolituspäeva sisu, mis toetab „Küünetehnik, tase 4“ kutsestandardi kompetentsidele vastamist.

Koolituspäeva näidispakkumised:

  • Kunstküünte hoolduse praktiline täiendkoolitus - vana materjali oskuslik eemaldamine kasutades selleks elektriviili ning sellega kaasnevaid puuriotsikuid, šabloonidega küünekuju taastamine, vajalike materjalide õige järjekord ja efektiivne kasutamine, õige viilimistehnika kasutamine, ideaalne lõppviimistlus
  • Kunstküünte paigaldamine šabloondiega - naturaalse küüneplaadi õige ettevalmistamine, elektriviili kasutamine ja sellega seotud puuriotsikud, šabloonide ettevalmistus, šabloonide korrektne sobitamine küüne ja sõrmega nii, et see oleks fikseeritud ja moodustaks soovitud tulemuse, materjalide oskuslik ja efektiivne kasutamine, õige küünekuju modelleerimine, pidades silmas C ja D kurvi
  • Erinevad küünekujud - naturaalse küüneplaadi õige ettevalmistamine, elektriviili kasutamine ja sellega seotud puuriotsikud, šabloonide ettevalmistus, šabloonide korrektne sobitamine küüne ja sõrmega nii, et see oleks fikseeritud ja moodustaks soovitud tulemuse, materjalide oskuslik ja efektiivne kasutamine, õige küünekuju modelleerimine, pidades silmas C ja D kurvi, küünte vaba serva viilimisel erinevad kujud – kandiline, ovaalne, mandel ja palju nõutud coffin küünekuju

Õpiväljundid, koolituse läbinu:

  • Mõistab ja teab erinevaid kunstküünte tööks vajalikke materjale
  • Oskab materjale kasutada efektiivselt ja ökonoomselt
  • Teeb naturaalse küüneplaadi ettevalmistuse kunstmaterjali pealekandmiseks naturaalset küünt kahjustamata
  • Oskab kasutada šabloonide vastavalt naturaalsele küünekujule ja soovitud lõpptulemusele
  • Oskab modelleerida küünekuju järgides C ja D kurvi, stressipunkti.
  • Valib viili tugevuse vastavalt materjalile ja kasutab õigeid viilimistehnikaid
  • Viimistleb küüned vastavalt kujule ja soovitud lõpptulemusele