Tugi
Üldine taseme tõstmine

Üldine taseme tõstmine

Taseme tõstmise täiendkoolitusele ootame baaskoolituse läbinud küünetehnikuid, kellel on soov oma teadmisi, oskusi ja vilumust täiendada või hoopis midagi uut juurde õppida.

Vastavalt õpilase koolitusvajadusele on kokkuleppel koolitajaga võimalus õpilasel ise koostada koolituspäeva sisu.

Näidispakkumised:

  • Kunstküünte hoolduse praktiline täiendkoolitus - (vana materjali oskuslik eemaldamine kasutades selleks elektriviili ning sellega kaasnevaid puuriotsikuid, šabloonidega küünekuju taastamine, vajalike materjalide õige järjekord ja efektiivne kasutamine, õige viilimistehnika kasutamine, ideaalne lõppviimistlus)
  • Kunstküünte paigaldamine šabloondiega - (naturaalse küüneplaadi õige ettevalmistamine, elektriviili kasutamine ja sellega seotud puuriotsikud, šabloonide ettevalmistus, šabloonide korrektne sobitamine küüne ja sõrmega nii, et see oleks fikseeritud ja moodustaks soovitud tulemuse, materjalide oskuslik ja efektiivne kasutamine, õige küünekuju modelleerimine, pidades silmas C ja D kurvi)
  • Erinevad küünekujud - (naturaalse küüneplaadi õige ettevalmistamine, elektriviili kasutamine ja sellega seotud puuriotsikud, šabloonide ettevalmistus, šabloonide korrektne sobitamine küüne ja sõrmega nii, et see oleks fikseeritud ja moodustaks soovitud tulemuse, materjalide oskuslik ja efektiivne kasutamine, õige küünekuju modelleerimine, pidades silmas C ja D kurvi, küünte vaba serva viilimisel erinevad kujud – kandiline, ovaalne, mandel ja palju nõutud coffin küünekuju)
  • Hybrid Acrylic geeliga hooldusEesmärk: õpetada Hybrid Acrylic geeliga hooldust tegema järgides geomeetriliselt õiget küünekuju. Paigaldada ja lõigata šabloone vastavalt klinendi küünekujule. Kanda küüntele hybrid acrylic geeli õigete tehnikatega ja sobivas koguses. Õpetada küünekuju modelleerima arvestades stressitsooni ja vaba serva paksust, kasutades õigeid viilimisvõtteid.