Tugi
Põhiõpe

Põhiõpe

 

1. Moodul Teoreetilised ja sissejuhatavad üldteadmised (14 ak tundi) 4 tundi kontaktõpe (KÕ) + 10 tundi iseseisevõpe (IÕ)

85 €

2. Moodul Käte ja küünte hooldus ja erinevad maniküüri võimalused (38 ak tundi) (15 KÕ + 15 IÕ + 8 PRAKTIKA)

210 €

3. Moodul

Geelitehnoloogia baasil kunstküünte paigaldus, hooldus ja eemaldamine (95 ak tundi),

millest: (40 ak tundi KÕ + 20 ak tundi IÕ + 35 PRAKTIKA)

395 €

4. Moodul

Akrüültehnoloogia baasil kunstküünte paigaldus, hooldus ja eemaldamine (95 ak tundi), 

millest: (40 ak tundi KÕ + 20 ak tundi IÕ + 35 PRAKTIKA)

395 €

5. Moodul

Kangastehnoloogia baasil kunstküünte paigaldus, hooldus ja eemaldamine (95 ak tundi), 

millest (40 ak tundi KÕ + 20 ak tundi IÕ + 35 PRAKTIKA)

395 €

6. Moodul

Sissejuhatus Nail art´i (24 ak tundi), millest (8 tundi KÕ + 8 IÕ + 8 PRAKTIKA)

160 €
Lisavõimalus Korduv kontrolltöö  teooria, test või praktiline 45 €
Lisavõimalus Lisaõppepäev 120 €

Õppekava korraldus

Meie õppekava on jaotatud põhi- ja täiendõppeks.

Põhiõppe programm hõlmab küünetehniku, tase 3 kutseeksamiks ettevalmistuskoolitust.

Täiendõppe programmi raames pakume taseme tõstmise kursusi nii küünte modelleerimise kui ka Nail Art vallas.

Soovitame oma õppeprogramme nii alles alustavatele küünetehnikutele ja maniküüritegijatele, kui ka neile, kes on mõne aja juba selles valdkonnas praktiseerinud. Samuti ootame täiendõppele tagasi oma endisi õpilasi, et osa saada meie uuenenud koolitusprogrammist!

Õppekava koosneb moodulitest (1-7), vt täpsem jaotus tabelist. Enne kunstküünte tehnoloogiate õppimist (geel, akrüül või kangas)on koolitataval kohustuslik läbida moodulid 1 , ja 2. Nende moodulite eelnev läbimine annab vajalikud teadmised ja oskused, et edukalt omandada künstküünte tehnoloogiate moodulid.

Pärast teooria ja maniküüri moodulite läbimist suunatakse õpilane vastavalt soovile geeli-, akrüüli- või kangatehnoloogia õpetaja juurde, kus lepitakse kokku täpsem ajakava õppe läbimiseks. Õppetöö toimub kuni kuue liikmelistes gruppides. Õpetamisel suhtutakse iga õpilase õpetamisesse individuaalselt vastavalt õpilase koolitusvajadusele.

Üks tehnoloogia hõlmab kolme paigaldust ja kolme hooldust. Seoses sellega palume õpilasel leida kolm modelli, kelle kätel ning küüntel õppetöö toimub. Materjal ja vahendid õppetöö teostamiseks on kõik Mereneid koolituskeskuse poolt. Oskuste paremaks omandamiseks palume õpilastel soetada alustuskomplekt, et kursusel omandatut kohe kodus korrata (alustuskomplektide kasutusvideod leiad Mereneid YouTube kanalilt). Kuna Iseseisva praktika käigus tekivad alati küsimused, siis saab need edukalt järgmistel õppepäevadel õpetajaga koos üle vaadata. Kodune praktika koolituse ajal muudab õppetöö mitmeid kordi tõhusamaks.

Pärast tehnoloogia läbimist sooritab õpilane testi, kus vastab 1. Mooduli teooriaküsimustele (test, mis koosneb 25-30 küsimusest) ja praktiline kontrolltöö tehnoloogia kohta, kus saab õpilane koolitaja poolt hinnangu, kas vajalikud oskused iseseisvaks tööks on omandatud. Kui test saab positiivse hinnangu, väljastatakse õpilasele Mereneid Koolituskeskuse poolt tõend läbitud mooduli(te) lõpetamise kohta . Mitterahuldava tulemuse korral väljastame ettevõtte ametliku teatise läbitud mooduli(te) kohta ja anname võimaluse mõne aja pärast sooritada uue kontrolltöö (tasuline).

Pärast kõikide 1-7 moodulite läbimist (ei ole kohustuslik) on õpilasel võimalus tulla lõpueksamile, mille positiivse soorituse järel saab õpilane Mereneid Koolituskeskuse TUNNISTUSE, mis tõendab, et õpilane on läbinud õppekava:“ Baaskoolitus Küünetehnik, tase 3 kutseeksamiks valmistumisel.“ Ja on saanud põhjaliku ettevalmistuse küünetehniku kutseeksamiks.

Antud TUNNISTUS annab võimaluse õpilasel kandideerida ka Mereneid Sari toodetega koolitajaks.

Kui õppimise soov on olemas, aga soovitud ressursse ei ole, siis tuleb abiks meie koostöö Liisi Järelmaksuga. Koolituse hind tuleneb õpitavate moodulite hulgast. Tuletame meelde, et 1-2 moodulid on kohustuslikud. Samuti teeb Salong Mereneid OÜ koostööd ka Töötukassaga.

Mereneid Koolituskeskuse õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

Koolitusel osalenud isik saab taotleda tulumaksutagastust vastavalt TMS § 26.