Tugi

Akrüülgeelitehnoloogia baasil kunstküünte paigaldus, hooldus ja eemaldamine

(95 ak tundi), millest: (40 ak tundi KÕ + 20 ak tundi IÕ + 35 PRAKTIKA)

395€

Antud tehnoloogia kuulub geelide valdkonda, kus tegemist on uut tüüpi geelidega, mis oma olemuselt ja kasutamiselt meenutavad akrüülitehnoloogiat. Akrüülgeelidega saab katta nii naturaalseid küüsi (küüned peavad olema terved ja tugevad), kui ka ehitada šabloonidele. Akrüülgeelidega töötamine muudab lihtsaks võistlusküünte ja teiste tehniliselt raskemate tööde tegemise (näiteks reverse tehnika).

Koolitus koosneb kuuest õppepäevast, millest kolmel päeval teeme paigaldusi ja ülejäänud päevadel hooldame õpilase poolt paigaldatud küüsi. Täiendavalt soovitame õppepäevade vahelisel ajal iseseisvalt koolitusel õpitut kodus harjutada, et saavutada maksimaalne pädevus. Kodus tekkinud küsimused ja probleemid arutatakse jooksvalt järgneval koolituspäeval õpetajaga koos läbi ja leitakse lahendused.

Pärast õppepäevade läbimist on meie õpilastele ette nähtud kuus tasuta praktikapäeva, et õpilased saaksid harjutada iseseisvat töötamist juhendaja kõrval.

Moodul lõppeb hinnangulise kontrolltööga (sooritatud või mitte sooritatud). Kui õpilane sooritab tehtud töö positiivsele tulemusele, väljastab Mereneid Koolituskeskus TÕENDI, mis kinnitab antud mooduli läbimist. Mitterahuldava tulemuse korral väljastame ettevõtte ametliku teatise läbitud mooduli(te) kohta ja anname võimaluse sooritada kontrolltöö mõne aja pärast uuesti.

Eesmärk:

Õpetada akrüülgeelidega küüsi katma/pikendama, hooldama ja eemaldama, arvestades küünekuju geomeetriat ja tagades ühtlase tulemuse kõikidel küüntel. Peame tähtsaks, et õpilased järgiksid kogu tööpäeva vältel kõiki sanitaar- ja hügieenireegleid.

Koolituspäevad sisaldavad:

 • töölaua ettevalmistust ja isikukaitsevahendite kasutamist;
 • modelli käte ohutut ettevalmistamist;
 • materjalide tundmist ning keskkonnasõbralikku kasutamist;
 • ergonoomiliste töövõtete omandamist;
 • erinevate küünekujude ja pikkuste praktiseerimist;
 • küünte ülesehitamist šabloonidele;
 • oma küünte tugevdamist ilma pikendamiseta (kui mannekeeni küüned seda võimaldavad);
 • prantsuse maniküüri tegemist;
 • värviliste geelide ning kattegeelide kasutamist;
 • töövahendite ning instrumentide puhastamist vastavalt hügieeniplaanile

Õpiväljundid, kus koolituse läbinu:

 • järgib hügieeninõudeid;
 • tunneb materjale, millega töötab ja kasutab neid keskkonnasõbralikult;
 • kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
 • katab või pikendab, hooldab küüned akrüülgeeliga;
 • eemaldab kunstmaterjali küünt kahjustamata;
 • tunneb tehnoloogias kasutatavaid materjale ja kasutab neid keskkonnasõbralikult;
 • puhastab oma töövahendid, instrumendid, tooted ja töölaua vastavalt hügieeniplaanile.