Tugi

Teoreetilised ja sissejuhatavad üldteadmised

(14 ak tundi) 4 tundi kontaktõpe (KÕ) + 10 tundi iseseisevõpe (IÕ)

85€

See on teooria, mis on koostatud vastavalt kutsestandard „Küünetehnik, tase 3“ nõuetele ja lisaks teised valdkonda puudutavad teemad, mida peame vajalikuks omandada enne praktiliste oskuste juurde asumist.

Teooria annab esmalt ülevaate, et milliste seadustega tuleb edaspidi iluteenindajal oma töös arvestada, see osa teooriast ei eelda pähe õppimist vaid arusaamist, et nõuded on väljatöötatud nii küünetehniku enda kui ka kliendi kaitseks. Meeldiva ja ohutu töökeskkonna loomikseks iluteenindajale ja meeldiva ning ohutu teenuse saamiseks kliendile.

Teooria teise osa peatükkides peatume teemadel, mida iga küünetehnik peab unepealt teadama. Need teadmised on üliolulised enne praktilise tööjuurde asumist. Nendest mittekinnipidamine võib olla katastrofaalsete tagajärgedega nii kliendile kui ka küünetehnikutele endile.

Näiteks mujal maailmas on hakatud juba nõudma iluteenindajatelt vastutuskindlustust (NailTechnicians Liability Insurance), sest põhjuseks on klientide esitatud kohtuhagid küüntele tekitatud kahjustuste või siis ülekantud nakkuste eest. Ükski kohtuotsus ei korva püsivat küünekahjustust või ülekantud HIV- või hepatiidiviirust.

Ülevaade teooria teemadest:

  • SALONG MERENEID OÜ TUTVUSTUS
  • TÖÖSEADUSANDLUSE ALUSED
  • TERVISEKAITSENÕUDED JA TÖÖKESKONNA OHUTUSE ALUSED
  • ERGONOOMIKA
  • NAKKUSOHTLIKKUS ILUSALONGIS JA HÜGIEENIREEGLID
  • ILUTEENINDAJA HÜGIEEN JA VÄLIMUS
  • KLIENDITEENINDUS JA KLIENDISUHTLUS
  • NAHK JA KÜÜNED NING HAIGUSED
  • ERIALAKEEMIA

Selleks, et õpitu paremini meelde jääks, oleme teined iga peatüki juurde kordamisküsimused. Küsimused on abistavad ja aitavad meelde tuletada, mille üle antud peatükis arutakse. Teooriat on võimalik korrata paralleelselt praktikaga. Praktika käigus on võimalik esitada koolitajale teooria paremaks mõistmiseks veel täpsustavaid küsimusi või kokkuleppel koolitajaga paluda teemade ülevaatamiseks eraldi konsultatsiooni.

Praktilise osa lõpus teeme kontrolltesti teooriamaterjali kohta ning seejärel omandatud praktiliste oskuste kontrolli.